Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

       

X  NIEDZIELA  ZWYKŁA

09.06.2024 r. 

Przez cały miesiąc czerwiec w naszym kościele odprawiane są nabożeństwa ku
czci Najśw. Serca Pana Jezusa o godzinie 17.30. Serdecznie wszystkich
zapraszamy do wspólnej modlitwy.


 Jak zawsze w 2 niedzielę miesiąca modlimy się w intencji naszej Parafii i
dziękujemy za złożone dziś na tacę, oraz wpłacane na konto, ofiary przeznaczone
na prace przy naszym kościele. Aktualnie prowadzimy prace dekarskie przy
obróbkach dachu kościoła, wymieniamy uszkodzone przez śnieg rynny i zakładamy
dodatkowe płotki zabezpieczające.


 Dziś o godz. 11.30 zapraszamy na Mszę św. w intencji Ks. Proboszcza Wiesława z
okazji Jego imienin. Solenizanta i Jego posługę w naszej wspólnocie polecamy
waszym modlitwom.


 Wszystkich mężczyzn zapraszamy dzisiaj na „Spotkanie u
McGivneya”.Chcemy wspólnie rozmawiać i modlić się, przy kawie pogłębiać
swoją wiedzę i męskie braterstwo. Tematem tego spotkania będzie rola kultu
Najśw. Serca Pana Jezusa i postawa św. Józefa w duchowej postawie polskich
mężczyzn . Spotkanie rozpocznie się dzisiaj o godz.15.00 w Domu McGivneya,
a naszym gościem będzie znany nam wszystkim ks. Robert Kowalski, obecnie
proboszcz Parafii św. Barbary w Pionkach. Serdecznie wszystkich
zapraszamy.


 We wtorek 11 czerwca obchodzimy święto Poświęcenia kościoła katedralnego w
Radomiu. Modlimy się za naszą diecezję, Jej Pasterzy i wiernych.


 W przyszłą niedzielę 16 czerwca 2024 r. po raz kolejny ulicami Radomia
przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczny Marsz jest organizowany pod
hasłem „Zjednoczeni dla życia, rodziny, ojczyzny”. Szczególnie w naszych
czasach trzeba podkreślać wartość i piękno szczęśliwych małżeństw i rodzin, które
budują przyszłość naszej ojczyzny.
Zapraszam całe rodziny: Niech będzie to radosne święto i manifestacja
szczęśliwych rodzin naszej diecezji i miasta.
Marsz poprzedzi tradycyjnie Msza święta w radomskiej Farze. Rozpocznie się
ona o godzinie 15.00. Tuż po niej Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy z ul.
Rwańskiej na Plac Jagielloński, gdzie odbędzie się koncert znanego nam
zespołu „Jak Najbardziej”.


 Zapraszamy na Pielgrzymki i zajęcia wakacyjne organizowane przez naszą
parafię:
– Od 1 do 11 lipca organizujemy kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16
lat w Krasnobrodzie na Roztoczu, są jeszcze wolne miejsca. Wszystkie osoby
zapisane prosimy zgłaszać się po odbiór kart kolonijnych do zakrystii.
– Od 6 do 13 sierpnia Piesza Pielgrzymka z Radomia na Jasną Górę w Grupie
nr.3 .
– Od 16 do 25 sierpnia Rycerze Kolumba organizują wędrowny obóz rowerowy
na Warmii i Mazurach członków młodzieży z grup ministrantów, scholii i oazy.


 Chcemy również zorganizować półkolonie w parafii w lipcu, ale do tego
potrzebujemy chętnych do pomocy kobiet jako wolontariuszy. Bardzo prosimy osoby,
które mogłyby wesprzeć nas w opiece nad dziećmi o zgłaszanie się do zakrystii.

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia „Gość Niedzielny” z
wywiadem z amerykańskim biografem Jana Pawła II o sytuacji Kościoła w Polsce,
dwumiesięcznik „Misyjne Drogi”, oraz „Mały Gość” dla dzieci. Czasopisma są do
nabycia w zakrystii.

 

 

Program Domu McGivneya

 

 

Spotkania Grupy „ Złotego wieku” ( 60 + )
Ćwiczenia sprawności umysłu i języka odbywają się
we wtorek i środę o godz.9.00.
Zajęcia gimnastyczne z instruktorem rehabilitantem
w piątek o godz.9.00

Warsztaty wokalne prowadzone przez
Panią Marię Tabaczuk
Odbywają się w piątki o godz.17.00. Zapraszamy
zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych .

Jednocześnie rozpoczynamy działanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i
logopedycznego po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Przyjmujemy także zapisy zainteresowanych nauką języka ukraińskiego i angielskiego, a
także polskiego i ukraińskiego dla ukraińców.
Całość propozycji wywieszona jest w gablocie i na stronie internetowej.
Zapisy w zakrystii i kancelarii paraf. lub przez zamieszczony tam numer telefonu.
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych zajęciach. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Wyjście z domu, poszerzenie swojej wiedzy i zadbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne służy
naszemu dobru.

 

Telefon Domu McGivneya : 502 478 205

 

 

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i
wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny
rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z
okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na
historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem,
przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem,
którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich
doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej.
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna
wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim
wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w
swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar
Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas
poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.
„Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i
Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest
także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu
niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych
przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie.
Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w
ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej
owczarni
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i
wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego
dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był
z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie
był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał
szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy,
przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi
kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i
zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć
historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko,
Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być
świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie.
Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem
wiary, a także orędownikiem w niebie.

2
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i
dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci
jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a
w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do
świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego
omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa?
Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy,
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów,
raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji
osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się
i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci,
którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym
reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego
pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz
zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze
seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do
wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego
wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach
kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi
Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego
imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża
Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać
sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy
się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

       Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

 

                                                                                                                                                                           Warszawa, 14 marca 2023 roku

                                                                                                                                                                            Za zgodność:
                                                                                                                                                                            Ks. Jarosław Mrówczyński
                                                                                                                                                                            Zastępca Sekretarza Generalnego
                                                                                                                                                                            Konferencji Episkopatu Polski