Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

       

 NIEDZIELA  PALMOWA

CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

24.03.2024 r. 

Komunikat Biskupa Radomskiego: Drodzy Siostry i Bracia, Odpowiadając na
prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa
Tadeusza Wojdy, tegorocznym obchodem Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy
dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest odrodzenie duchowo-moralne i
przygotowanie całego Kościoła w Polsce do wielkiego Jubileuszu dwutysiąclecia
naszego Odkupienia, który będziemy przeżywać w 2033 roku. Niech ten czas będzie
naszym szczególnym dziękczynieniem i uwielbieniem Trójcy Świętej za dzieło
Odkupienia. Wasz Biskup Marek


Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, w który wpisuje się wyjątkowy
okres Triduum Paschalnego. Dziś odbędzie się miejska Droga Krzyżowa ulicami miasta
Radomia. Rozpocznie się ona o godz. 19.00 na placu przy kościele św. Jana w
Radomiu (Fara), a zakończy przy Katedrze. Zachęcamy do uczestnictwa


 Dziś po Mszach Świętych zbierane będą przed kościołem ofiary do puszek na kwiaty i
dekoracje do Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.


 W poniedziałek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z powodu
Wielkiego Tygodnia liturgiczne obchody uroczystości zostają przeniesione na 8
kwietnia.


 Spowiedż w tym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa w godz. 6.30 – 7.00 i
17.30 – 18.00, oraz po Mszach wieczorowych.


Z posługą kapłańską do chorych zgłoszonych w zakrystii oraz do
praktykujących I Piątki miesiąca udamy się we środę od godz. 10.00.


W czasie Wielkiego Tygodnia zachęcamy do codziennej Adoracji Najświętszego
Sakramentu w kaplicy naszego kościoła. Potrzebujemy osób mogących włączyć
się w adorację w sposób zorganizowany i ofiarować dla Jezusa 1 godzinę w
tygodniu. Dzięki temu nasz kościół będzie nadal otwarty przez cały dzień. Chęć
włączenia się w zorganizowaną adoracje prosimy zgłaszać telefonicznie.
Informacje i numery telefonów zamieszczone są na drzwiach kaplicy. Adoracja
trwa codziennie od Mszy porannej do wieczorowej.


 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy „Gościa Niedzielnego” z opisem jak
dobrze przeżyć Wielki Tydzień, specjalny numer Historia Kościoła ,dwumiesięcznik Misyjne
Drogi oraz świąteczny już numer „Małego Gościa” dla dzieci. Czasopisma są do nabycia w
zakrystii.
„Pola Nadziei” – to międzynarodowa akcja mająca na celu pomoc osobom chorym na raka.
Dziś wolontariusze Szkolnych Kół Caritas po Mszach św. z żonkilami, żółtymi balonami
i puszkami, będą czekają na ludzi, którym nie jest obojętny los osób chorych
onkologicznie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla osób objętych opieką
hospicyjną, a także zakup sprzętu do wypożyczalni Caritas. W miarę waszych możliwości
prosimy o wsparcie tej akcji.

 

PORZĄDEK TRIDUUM PASCHALNEGO:


-W Wielki Czwartek, Uroczysta Msza Krzyżma z odnowieniem
przyrzeczeń kapłańskich i pobłogosławieniem olejów świętych w
katedrze, o godz.10.00.


-Na liturgię Wielkiego Czwartku i Piątku zapraszamy na godzinę
18.00,


-W Wielki Piątek Droga Krzyżowa o godzinie 17.00.


-W Wielki Piątek po zakończeniu Nabożeństwa Męki Pańskiej
odśpiewane zostaną Gorzkie Żale.


-W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, a więc spożywamy jeden
posiłek do syta i dwa skromniejsze. Wszyscy powstrzymujemy się w
tym dniu od pokarmów mięsnych.


– W Wielką Sobotę na Liturgię zapraszamy na godzinę 20.00 –
wtedy też przynosimy świece, aby w szczególny sposób przeżyć
liturgię światła.


Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i przy
Grobie Pańskim w czwartek, piątek i sobotę od godziny 8.00 do
22.00.


W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia
przygotowująca nas do Święta Miłosierdzia Bożego. Nowenna każdego
dnia o godzinie 17.30 połączona z różańcem.


W Wielką Sobotę o godz. 8.00 przy Grobie Pańskim zostanie
odprawiona uroczysta Jutrznia.
Pokarmy święcić będziemy w Wielką Sobotę od godziny 9.00
do 13.00.


Zbiórki ministrantów w Triduum w czwartek i piątek o
godz.10.00, w sobotę o godz.13.00

 

W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja o godzinie 6.00,
dlatego nie będzie Mszy Świętej o godzinie 7.00, pozostałe Msze
według porządku niedzielnego.

Zapraszamy wszystkich do udziału
w uroczystej procesji i prosimy o pomoc w jej przygotowaniu.
W drugi dzień świąt, w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte
jak w każdą niedzielę.
W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna do
Wielkiej Środy włącznie.

 

 

Program Domu McGivneya

 

 

Spotkania Grupy „ Złotego wieku” ( 60 + )
Ćwiczenia sprawności umysłu i języka odbywają się
we wtorek i środę o godz.9.00.
Zajęcia gimnastyczne z instruktorem rehabilitantem
w piątek o godz.9.00

Warsztaty wokalne prowadzone przez
Panią Marię Tabaczuk
Odbywają się w piątki o godz.17.00. Zapraszamy
zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych .

Jednocześnie rozpoczynamy działanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i
logopedycznego po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Przyjmujemy także zapisy zainteresowanych nauką języka ukraińskiego i angielskiego, a
także polskiego i ukraińskiego dla ukraińców.
Całość propozycji wywieszona jest w gablocie i na stronie internetowej.
Zapisy w zakrystii i kancelarii paraf. lub przez zamieszczony tam numer telefonu.
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych zajęciach. Uczestnictwo jest bezpłatne.
Wyjście z domu, poszerzenie swojej wiedzy i zadbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne służy
naszemu dobru.

 

Telefon Domu McGivneya : 502 478 205

 

 

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i
wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny
rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z
okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na
historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem,
przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem,
którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich
doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej.
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna
wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim
wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w
swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar
Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas
poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.
„Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i
Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest
także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu
niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych
przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie.
Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w
ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej
owczarni
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i
wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego
dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był
z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie
był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał
szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy,
przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi
kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i
zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć
historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko,
Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być
świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie.
Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem
wiary, a także orędownikiem w niebie.

2
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i
dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci
jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a
w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do
świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego
omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa?
Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy,
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów,
raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji
osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się
i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci,
którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym
reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego
pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz
zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze
seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do
wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego
wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach
kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi
Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego
imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża
Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać
sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy
się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

       Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

 

                                                                                                                                                                           Warszawa, 14 marca 2023 roku

                                                                                                                                                                            Za zgodność:
                                                                                                                                                                            Ks. Jarosław Mrówczyński
                                                                                                                                                                            Zastępca Sekretarza Generalnego
                                                                                                                                                                            Konferencji Episkopatu Polski