Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od 16 marca Mszą Św. o godz.7.00 w parafii M.B.Częstochowskiej w Radomiu Rycerze Kolumba oraz członkowie Domowego Kościoła rozpoczęli codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu modląc się o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii koronawirusa. Codziennie od godz. 7.00 do godz. 18.00 w bocznej kaplicy kościoła jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Adoracja odbywa się indywidualnie przez jedną osobę wg tworzonej listy . Rycerze Kolumba rady 14004 modlą się przez 9 kolejnych dni Nowenną w Intencji Obrony Życia w ramach programu Wiara przez Uczynki. Wszystkich parafian zapraszamy do adoracji z zachowaniem przyjętych zasad tj. w kaplicy jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 wiernych.